กิจกรรมเพื่อสังคมโรงพยาบาลมนารมย์


เนื่องในวาระครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลมนารมย์ได้จัดกฐินสามัคคี และโครงการ CSR มอบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลวังเหนือ และ รพสต บ้านดอนแก้ว พร้อมทั้งให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ และมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ที่เรียนดี 10 ทุน ณ วัดพระธาตุสบแสด ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โดยมี พญ.จันทิมา องค์โฆษิต ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ เมื่อวันที่ 21 - 24 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

 

In celebration of 10th Anniversary, Manarom Hospital led by Dr.Chantima Ongkosit Krairiksh, Chairman and Dr.Kraisit Narukhatphichai, Managing Director held the Krathin Ceremony on 23rd October 2016 at Phrathatsobsat Temple in Lampang Province. In the same occasion, Manarom Hospital also donated medical equipment and supplies to nearby hospitals, Wang-neu Hopital and Baan-don-kaew Sub-district Health Promotion Hospital, and granted ten scholarships to students in need along with providing proper diabetic nutrition information and exercise training for local elderlies.