งานทำบุญครบรอบ 11 ปี โรงพยาบาลมนารมย์ 21 มิถุนายน 2560