นพ. ยุทธนา องอาจสกุลมั่น
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์ แพทยสภาแห่งประเทศไทย
 
Certificate of fellowship tranning of the Postgraduate Overseas Specialist Tranning Program in the specialty of Cognitive Behavior Therapy ,St.Vincent ' s Health Service and the University of Melbourne, Melbourne Australia
   
ประวัติการทำงาน :
แพทย์ประจำ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต
 
แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 
จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รับปรึกษาผู้ป่วยทางกายที่ส่งปรึกษาจิตเวชจากแผนกอื่นๆ
 
อาจารย์พิเศษภาควิชาจิตเวชศาสต์ คณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
หัวหน้าโครงการ Assertive Training Skill ในผู้ป่วย Anxiety และ Depression ที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
 
หัวหน้าโครงการ Anger management training ในผู้ป่วย Anxiety และ Depression ที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 
จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลสมิติเวช
 
จิตแพทย์ประจำ โรงพยาบาลมนารมย์
   
   
ผลงานทางวิชาการ :
Ongarjsakulman Y . development of thai Version of Delirium Rating Scale.J Psychiatr Assoc Thailand.2000:45:339-345
 
Ongarjsakulman Y .Cognitive behavior therapy in schizophrenic patients : 4 case reports. J Mental Health Thailand.2005; 13(2): 114-123
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชผู้ใหญ่
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรคไบโพลาร์ (Bipolar disorder)
     และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรง
     ในชีวิต (PTSD)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
     (Health anxiety หรือ Hypochondriasis)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia)และโรคจิตอื่นๆ

  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด

  • จิตเวชในโรคทางกาย

  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)


 • • เก็บตัว แยกตัว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • เจ็บปวดเรื้อรัง
  • กลัวตนเองจะป่วย

  • ปัญหาการกิน
  • กลัวอ้วน (Anorexia/ Bulimia Nervosa)

  • นอนไม่หลับ
  • นอนมาก
  • นอนกรน

  • ปัญหาด้านความรัก
 • • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
 • • ปัญหาการนอน
  • ปัญหาผู้สูงอายุ

  • การติดสารเสพติด สุรา บุหรี่


 • • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัดรายบุคคล
  • การให้คำปรึกษาด้วยเทคนิคปรับความคิด
     เปลี่ยนพฤติกรรม (CBT)

 • • การบำบัดการติดสารเสพติด สุรา บุหรี่


 • • การตรวจขอใบรับรองแพทย์เพื่อแปลงเพศ

 
   
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
จันทร์
09.00-14.00 น.
 
อังคาร
09.00-14.00 น.
 
พุธ
09.00-14.00 น.
 
พฤหัสบดี
09.00-14.00 น.
 
อาทิตย์
09.00-14.00 น.
 
*** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]