ผศ.พญ.ยิ่งรัตน์ นาวิกนันทน์
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          
 

วุฒิบัตร จิตเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

   
ประวัติการทำงาน : อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
  หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ในปัจจุบัน    
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชผู้ใหญ่
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive disorder)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด<
     (Stress Related Disorders)
  • จิตเวชในโรคทางกาย (Physical Illness
  Related Psychiatric Disorders)
  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม
  (Memory Loss / Dementia/ Alzheimer)
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)
  • ภาวะกล้ามเนื้อกระตุกผิดปกติแบบติค
  (Tics and movement Disorders)
  • โรคไบโพลาร์และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ (Bipolar disorder and Other Mood Disorders)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต (PTSD)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง (Health anxiety or Hypochondriasis)
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia) และโรคจิตอื่นๆ
  • สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์และสมองเสื่อม
  จากโรคอื่นๆ (Dementia in Alzheimer's disease) • • ความผิดปกติทางอารมณ์
  • อารมณ์เศร้า
  • เก็บตัว แยกตัว
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • กลัวตนเองจะป่วย
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาการกิน
  • ปัญหาการนอน
  • นอนมาก
  • การติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
  • ปัญหาด้านความรัก
  • ปัญหาครอบครัว
 • • พฤติกรรมก้าวร้าว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • เจ็บปวดเรื้อรัง
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
 • • นอนไม่หลับ
  • ปัญหาผู้สูงอายุ
 • • ปัญหาชีวิตคู่

 • • จิตบำบัดรายบุคคล (Individual Psychotherapy)

 • • การบำบัดการติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
    (Substance Dependence Treatment)


   
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
อาทิตย์

09.30 น. - 17.00 น.

 
*** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]