พญ. วรลักษณา ธีราโมกข์
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 
วุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์ สถาบันสมเด็จเจ้าพระยา
   
ประวัติการทำงาน : จิตแพทย์ โรงพยาบาลนครนายก
 
จิตแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
จิตแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท 2
 
กรรมการ สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
 
กรรมการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชผู้ใหญ่
จิตเวชผู้สูงอายุ  
Marrital and Family Therapy  
จิตบำบัด
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   

กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรคไบโพลาร์ (Bipolar disorder)
     และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรง
     ในชีวิต (PTSD)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
     (Health anxiety หรือ Hypochondriasis)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia)และโรคจิตอื่นๆ

  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด

  • จิตเวชในโรคทางกาย

  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม
  • สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์
     (Dementia in Alzheimer's disease)
     และสมองเสื่อมจากโรคอื่นๆ
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)

 • • ความผิดปกติทางอารมณ์
 • • พฤติกรรมก้าวร้าว 

 • • เก็บตัว แยกตัว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • เจ็บปวดเรื้อรัง
  • กลัวตนเองจะป่วย

  • ปัญหาการกิน
  • กลัวอ้วน (Anorexia/ Bulimia Nervosa)

  • นอนไม่หลับ
  • นอนมาก

  • ปัญหาความสัมพันธ์ทางเพศ

 • • ปัญหาด้านความรัก
  • ปัญหาชีวิตคู่
  • ปัญหาครอบครัว
  • ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร

 • • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
 • • ปัญหาการนอน
  • ปัญหาผู้สูงอายุ


 • • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัดรายบุคคล
  • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัด คู่สมรส
  • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัด
     ครอบครัวบำบัด


 • • การตรวจขอใบรับรองแพทย์เพื่อแปลงเพศ
 • • การตรวจขอใบรับรองบุตรบุญธรรม
 • • การตรววจรับรองความพิการ

 

   
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
จันทร์
09.00 - 12.00 น.
 
อังคาร
09.00 - 17.00 น.
 
พุธ
14.00 - 17.00 น.
 
พฤหัสบดี
09.00 - 17.00 น.
 
ศุกร์
09.00 - 17.00 น.
 

  *** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]