พญ. ทินารมภ์ รุ่งเพชรวงศ์
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :

แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   
ประวัติการทำงาน :

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

 

แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

จิตแพทย์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชผู้ใหญ่
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด
     (Stress Related Disorders)
  • จิตเวชในโรคทางกาย (Physical Illness
     Related Psychiatric Disorders)
  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม
     (Memory Loss / Dementia/ Alzheimer)
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)

  • ภาวะกล้ามเนื้อกระตุกผิดปกติแบบติค
    (Tics and movement Disorders)
  • ไม่ยอมพูด (Elective mutism)
  • โรคไบโพลาร์และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ    (Bipolar disorder and Other Mood
      Disorders)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต
     (PTSD)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
    (Health anxiety or Hypochondriasis)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
    (Personality Disorders)
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia) และโรคจิตอื่นๆ
  • สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์และสมองเสื่อม
     จากโรคอื่นๆ (Dementia in Alzheimer's
     disease)
  • โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit/Hyperactivity
     Disorder, ADHD)


 • • ความผิดปกติทางอารมณ์
  • อารมณ์เศร้า
  • เก็บตัว แยกตัว
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • กลัวตนเองจะป่วย
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาการกิน
  • ปัญหาการนอน
  • นอนมาก
  • การติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
  • ปัญหาด้านความรัก
  • ปัญหาครอบครัว
  • พัฒนาการล่าช้า
  • อาการซนเกินไป
  • ดื้อ บอกแล้วไม่เชื่อฟัง
  • ปัญหาความสัมพันธ์ทางเพศ
  • ปัญหาทางเพศ
  • กลัวเบี่ยงเบนทางเพศ
  • พฤติกรรมก้าวร้าว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • เจ็บปวดเรื้อรัง
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
  • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • กลัวอ้วน (Anorexia/ Bulimia Nervosa)
  • นอนไม่หลับ
  • ปัญหาผู้สูงอายุ
  • ปัญหาเรื่องการติดพนัน
  • ปัญหาชีวิตคู่
  • ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร
  • อยู่ไม่นิ่ง
  • ปัญหาการติดเกมส์ / ติดคอมพิวเตอร์

 

 • • จิตบำบัดรายบุคคล (Individual Psychotherapy)
 • • การให้คำปรึกษาด้วยเทคนิคปรับความคิด
     เปลี่ยนพฤติกรรม (CBT)
 • • การบำบัดการติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
    (Substance Dependence Treatment)
 
   
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ

เสาร์

8.00 น. – 17.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
อาทิตย์

8.00 น. – 12.00 น.

*** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]