พญ. ธรรมาภรณ์ บุญวิสุทธิ์
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี
   
ประวัติการทำงาน :
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
  แพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลสันกำแพง
  แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  จิตแพทย์ โรงพยาบาลตากสิน
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชผู้ใหญ่
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :
 • • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด
    (Stress Related Disorders)
  • จิตเวชในโรคทางกาย
    (Physical Illness Related Psychiatric Disorders)
  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม
    (Memory Loss / Dementia/ Alzheimer)
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)
 • • โรคไบโพลาร์และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ (Bipolar disorder and Other Mood Disorders)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต
     (PTSD)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
    (Health anxiety or Hypochondriasis)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
    (Personality Disorders)
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia) และโรคจิตอื่นๆ
  •  สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์และ
     สมองเสื่อมจากโรคอื่นๆ
     (Dementia in Alzheimer's disease) • • ความผิดปกติทางอารมณ์
  • อารมณ์เศร้า
  • เก็บตัว แยกตัว
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • กลัวตนเองจะป่วย
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาการกิน
  • ปัญหาการนอน
  • นอนมาก
 • • ปัญหาด้านความรัก
  • ปัญหาครอบครัว
 • • กลัวเบี่ยงเบนทางเพศ
  • พฤติกรรมก้าวร้าว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • เจ็บปวดเรื้อรัง
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
  • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • กลัวอ้วน (Anorexia/ Bulimia Nervosa)
  • นอนไม่หลับ
  • ปัญหาผู้สูงอายุ

 • • จิตบำบัดรายบุคคล (Individual Psychotherapy)   
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
จันทร์ 09.30 น. - 16.30 น.  
  *** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]