นพ.ฐิติกร สุวรรณแสง
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  แพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ.ค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช
  หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ กองจิตเวชและประสาทวิทยา รพ.พระมงกุฎเกล้า
   
ประวัติการทำงาน : จิตแพทย์ โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  จิตแพทย์ (ช่วยราชการ) รพ.ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชผู้ใหญ่
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ
     (Obsessive-compulsive disorder)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด
     (Stress Related Disorders)
  • จิตเวชในโรคทางกาย (Physical Illness
     Related Psychiatric Disorders)
  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม
     (Memory Loss / Dementia/ Alzheimer)
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)

  • โรคไบโพลาร์และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ    (Bipolar disorder and Other Mood
      Disorders)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)

  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
     (Health anxiety or Hypochondriasis)

  • โรคจิตเภท (Schizophrenia) และโรคจิตอื่นๆ
  • สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์และสมองเสื่อม
     จากโรคอื่นๆ (Dementia in Alzheimer's
     disease)


 • • ความผิดปกติทางอารมณ์
  • อารมณ์เศร้า
  • เก็บตัว แยกตัว
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • ปัญหาการนอน
 • • นอนมาก
 • • การติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
  • ปัญหาด้านความรัก
 • • ปัญหาความสัมพันธ์ทางเพศ
  • พฤติกรรมก้าวร้าว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • เจ็บปวดเรื้อรัง
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
  • ปัญหาชีวิตคูุ่

 

 

 

 

 

 • • จิตบำบัดรายบุคคล
     (Individual Psychotherapy)
  • คู่สมรสบำบัด,คู่บำบัด
     (Couple or Marital Disorders)
 • • การให้คำปรึกษาด้วยเทคนิคปรับความคิด
     เปลี่ยนพฤติกรรม (CBT)
  • การบำบัดการติดสารเสพติด สุรา บุหรี่    (Substance Dependence Treatment)


   
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
เสาร์
09:00 - 15:00 น.
เฉพาะวันเสาร์ที่หนึ่งของเดือน
อาทิตย์
09:00 - 15:00 น.
เฉพาะวันอาทิตย์ที่สามของเดือน
  *** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]