นพ.ธิติ ภัคดุรงค์
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
   
ประวัติการทำงาน :  
2555-2556 นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลลำพูน
2556-2559 แพทย์ประจำบ้าน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
2559-2560 นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
2560 - ปัจจุบัน จิตแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชผู้ใหญ่
 
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive disorder)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด (Stress Related Disorders)
  • จิตเวชในโรคทางกาย (Physical Illness
    Related Psychiatric Disorders)
  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม (Memory   Loss / Dementia/ Alzheimer)
  • โรคไบโพลาร์และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ (Bipolar disorder and Other Mood Disorders)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต (PTSD)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง (Health anxiety or Hypochondriasis)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ (Personality Disorders)
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia) และโรคจิตอื่นๆ
  • สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์และสมองเสื่อม
  จากโรคอื่นๆ (Dementia in Alzheimer's disease)

   

 • • ความผิดปกติทางอารมณ์
  • อารมณ์เศร้า
  • เก็บตัว แยกตัว
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • กลัวตนเองจะป่วย
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
 • • ปัญหาการนอน
 • • การติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
  • ปัญหาด้านความรัก
  • ปัญหาครอบครัว
  • ปัญหาความสัมพันธ์ทางเพศ
  • ปัญหาทางเพศ
  • กลัวเบี่ยงเบนทางเพศ
  • พฤติกรรมก้าวร้าว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
  • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • นอนไม่หลับ
  • ปัญหาผู้สูงอายุ
  • ปัญหาชีวิตคู่


 • • จิตบำบัดรายบุคคล (Individual Psychotherapy)


 • • การตรวจขอใบรับรองบุตรบุญธรรม (Adoption)
  • การตรววจรับรองความพิการ (Disabilities)

การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
อังคาร
16.00 น. - 20.00 น.
 
เสาร์
09.00 น. - 14.00 น.
 
  *** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]