นพ.ฐิรวัฒน์ อัครสุต
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) สาขาจิตเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  วุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
ประวัติการทำงาน : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป นอกเวลา โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี
  แพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตแพทย์ทั่วไป
 
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด
    (Stress Related Disorders)
  • จิตเวชในโรคทางกาย (Physical Illness
    Related Psychiatric Disorders)
  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม
    (Memory Loss / Dementia/ Alzheimer)
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)
  • โรคไบโพลาร์และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ   (Bipolar disorder and Other Mood
    Disorders)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต
    (PTSD)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
    (Health anxiety or Hypochondriasis)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
    (Personality Disorders)
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia) และโรคจิตอื่นๆ
  • สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์และสมองเสื่อม
    จากโรคอื่นๆ (Dementia in Alzheimer's
    disease)

 • • ความผิดปกติทางอารมณ์
  • อารมณ์เศร้า
  • เก็บตัว แยกตัว
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • กลัวตนเองจะป่วย
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาการนอน
  • การติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
  • ปัญหาด้านความรัก
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
  • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • นอนไม่หลับ
  • ปัญหาผู้สูงอายุ •  
 • • จิตบำบัดรายบุคคล
    (Individual Psychotherapy)
  • การบำบัดการติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
    (Substance Dependence Treatment)


การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
จันทร์
09.00 น. - 16.00 น.
 
อังคาร
09.00 น. - 16.00 น.
 
พุธ
09.00 น. - 16.00 น.
 
พฤหัสบดี
09.00 น. - 16.00 น.
 
ศุกร์
09.00 น. - 16.00 น.
 
เสาร์
09.00 น. - 12.00 น.
 
  *** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]