พญ.ฐานิยา บรรจงจิตร
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประกาศนียบัตรชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) สาขาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
ประวัติการทำงาน : นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลหาดใหญ่
  นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
  แพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  จิตแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชผู้ใหญ่
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • การเจ็บป่วยเนื่องจากความเครียด
    (Stress-related Disorders)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต
     (Post-traumatic Stress Disorder, PTSD)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ และพฤติกรรม
     (Personality and Behavioral Disorders)
  • จิตเวชในโรคทางกาย (Physical Illness
     Related Psychiatric Disorders)
  • โรคกลัวต่างๆ (Phobic Disorders)
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep Disorders)
  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม (Memory
     Loss / Dementia/ Alzheimer's Disease)
  • โรคจิตเภท และโรคจิตอื่นๆ (Schizophrenia
     and Other Psychotic Disorder)
  • โรคไบโพลาร์และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ    (Bipolar Disorder and Other Mood
      Disorders)
  • โรคแพนิค (Panic disorder)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ
    (Obsessive-compulsive Disorder)
  • โรควิตกกังวล (Anxiety Disorder)
  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive Disorder)
  • สภาวะกลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
    ( Health Anxiety / Hypochondriasis)
  • สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์และสมองเสื่อม
    จากโรคอื่นๆ (Dementia and Dementia in
    Alzheimer's Disease)


 • • ความผิดปกติของความชื่นชอบทางเพศ
    (Disorders of Sexual Preference)
  • ความผิดปกติทางอารมณ์ (Mood Disorders)
  • คิดมาก คิดเยอะ กังวล (Anxiety)
  • เจ็บปวดเรื้อรัง (Chronic Pains)
  • ซึมเศร้า ท้อแท้ สิ้นหวัง (Depressive Episode)
  • ปัญหาการนอน นอนมาก / นอนไม่หลับ /
    นอนไม่สนิท (Sleep Disorders)
  • ปัญหาด้านความรัก (Interpersonal
     Relationship Problem)
  • ปัญหาทางสังคม เก็บตัว แยกตัว
    (Social-related Problem)
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
    (Emotion Management Problem /
     Anger Management)
  • ปัญหาบุคลิกภาพ (Personality Problems )
  • ปัญหาผู้สูงอายุ (Problems in Eldery)
  • ภาวะเพ้อ หูแว่ว หวาดระแวง หลงผิด
     เห็นภาพหลอน (Delirium / Dulutions /
     Paranoid / Visual or Auditory
     Hallucinations)
 

 


 • • จิตบำบัดรายบุคคล (Individual Psychotherapy)

 • • การตรวจขอใบรับรองแพทย์เพื่อแปลงเพศ   (Assessment for Sex Change Operation)
  • การตรวจขอใบรับรองบุตรบุญธรรม
    (Assessment for Adoption)


   
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
เสาร์

09.00 น. - 14.00 น.

ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1, 3, 5
อาทิตย์

08.30 น. - 15.30 น.

 
*** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]