นพ.ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์
  ปริญญาโททางด้านจิตเวชการเสพติดจาก King's College London
  วุฒิบัตรทางด้านการใช้ยาทางจิตเวชจาก British Association for Psychopharmacology
  ฝึกอบรมต่อด้านการวิจัยและบำบัดผู้ติดสารเสพติดจาก Yale university และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ฝึกอบรมด้านการบำบัดเชิงความคิดและพฤติกรรมจาก Oxford Cognitive Therapy Centre
   
ประวัติการทำงาน :
อาจารย์ฝ่ายจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชทั่วไปและจิตเวชการเสพติด 
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรคไบโพลาร์ (Bipolar disorder)
     และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรง
     ในชีวิต (PTSD)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
     (Health anxiety หรือ Hypochondriasis)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia)และโรคจิตอื่นๆ

  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด

  • จิตเวชในโรคทางกาย

  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)

  • โรคสมาธิสั้น (AttentionDeficit
     /Hyperactivity Disorder, ADHD)
     ในวัยรุ่นและผู้ใหญ่
  • โรคแอสเพอร์เกอร์(Asperger syndrome)    ในวัยรุ่นและผู้ใหญ่


 • • เก็บตัว แยกตัว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • เจ็บปวดเรื้อรัง
  • กลัวตนเองจะป่วย

 • • ปัญหาการกิน

  • นอนไม่หลับ
  • นอนมาก

 • • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
  • ปัญหาการนอน
  • ปัญหาผู้สูงอายุ

 • • การติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
  • ปัญหาเรื่องการติดการพนันทุกประเภท • • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัดรายบุคคล
 • • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัด คู่สมรส • • การตรวจขอใบรับรองบุตรบุญธรรม
 • • การตรวจขอใบรับรองแพทย์เพื่อแปลงเพศ

 

การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
เสาร์ 08.40 - 17.00 น.  
  *** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]