นพ. ทวีสุข พงศ์นคินทร์
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
 
แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
   
ประวัติการทำงาน :
แพทย์ประจำโรงพยาบาลนราธิวาส
อายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาล โรงพยาบาลสุขุมวิท
  อายุรแพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลบารมีการแพทย์ >
  อายุรแพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลมนารมย์
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
อายุรแพทย์
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
การออกตรวจ :
เฉพาะที่มีนัดเท่านั้น
*** เพื่อความสะดวกกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ล่วงหน้าทุกครั้ง ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ Email :[email protected]