นพ.ธันยา วิชัยโกศล
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  วุฒิบัตรสาขาจิตเวชทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
   
ประวัติการทำงาน : แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  แพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  จิตแพทย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชทั่วไป
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ
     (Obsessive-compulsive disorder)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด
     (Stress Related Disorders)
  • จิตเวชในโรคทางกาย (Physical Illness
     Related Psychiatric Disorders)
  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม
     (Memory Loss / Dementia/ Alzheimer)
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)

  • โรคไบโพลาร์และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ    (Bipolar disorder and Other Mood
      Disorders)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรง
     ในชีวิต (PTSD)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
     (Health anxiety or Hypochondriasis)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
     (Personality Disorders)
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia) และโรคจิตอื่นๆ
  • สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์และสมองเสื่อม
     จากโรคอื่นๆ (Dementia in Alzheimer's
     disease)
  • โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit/Hyperactivity
     Disorder, ADHD)


 • • ความผิดปกติทางอารมณ์
  • อารมณ์เศร้า
  • เก็บตัว แยกตัว
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • ปัญหาการกิน
  • ปัญหาการนอน
  • ปัญหาด้านความรัก
  • ปัญหาครอบครัว
  • กลัวเบี่ยงเบนทางเพศ
  • พฤติกรรมก้าวร้าว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • เจ็บปวดเรื้อรัง
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
  • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • ปัญหาผู้สูงอายุ
  • ปัญหาชีวิตคูุ่

 

 

 

 

 

 

 

 
 • • จิตบำบัดรายบุคคล
     (Individual Psychotherapy)

   
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
อาทิตย์
09:00 - 16:00 น.
ทุกสัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน
  *** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]