พญ. สุวิมล วิบูลย์เศรษฐ์ (ซึงถาวร)
ประวัติการศึกษา :
  คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรกรรม โรงพยาบาลศิริราช
 
Fellowship สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
 
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
 
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา
   
ประวัติการทำงาน :
  อายุรแพทย์ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
 
ประสาทแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
ประสาทแพทย์ โรงพยาบาลพระรามเก้า
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
ประสาทวิทยา, อายุรกรรมทั่วไป
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
พุธ
13.00 - 15.30 น.
 
*** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]