นพ. สรวุฒิ เกษมสุข
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
 
พ.ศ. 2545 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2551 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ. 2556 นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   
ประวัติการทำงาน :  
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน นายแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชทั่วไป
นิติจิตเวช
กฎหมายการแพทย์ (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม)
 
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด
    (Stress Related Disorders)
  • จิตเวชในโรคทางกาย (Physical Illness
     Related Psychiatric Disorders)
  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม
     (Memory Loss / Dementia/ Alzheimer)

  • โรคไบโพลาร์และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ    (Bipolar disorder and Other Mood
     Disorders)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต
    (PTSD)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
    (Health anxiety or Hypochondriasis)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
    (Personality Disorders)
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia) และโรคจิตอื่นๆ
  • สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์และสมองเสื่อม
    จากโรคอื่นๆ (Dementia in Alzheimer's
    disease)

   

 • • ความผิดปกติทางอารมณ์
 • • อารมณ์เศร้า
  • เก็บตัว แยกตัว
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • กลัวตนเองจะป่วย
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาการกิน
  • ปัญหาการนอน
  • นอนมาก
  • การติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
  • ปัญหาด้านความรัก
  • ปัญหาครอบครัว
 • • ปัญหาความสัมพันธ์ทางเพศ
  • ปัญหาทางเพศ
  • กลัวเบี่ยงเบนทางเพศ
  • พฤติกรรมก้าวร้าว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • เจ็บปวดเรื้อรัง
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
  • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • กลัวอ้วน (Anorexia/ Bulimia Nervosa)
  • นอนไม่หลับ
  • ปัญหาผู้สูงอายุ
  • ปัญหาเรื่องการติดพนัน
  • ปัญหาชีวิตคู่
 • • จิตบำบัดรายบุคคล (Individual Psychotherapy)
  • คู่สมรสบำบัด,คู่บำบัด (Couple or Marital
     Disorders)
  • การบำบัดการติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
    (Substance Dependence Treatment)


 • • การตรววจรับรองความพิการ (Disabilities)
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
จันทร์
17.00 น. - 20.00 น.
 
อังคาร
17.00 น. - 20.00 น.
 
พุธ
17.00 น. - 20.00 น.
หยุดวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน
พฤหัสบดี
17.00 น. - 20.00 น.
 
  *** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]