นพ.ทรงพล โลดทนงค์
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป
 
   
ประวัติการทำงาน :
แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  จิตแพทย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตแพทย์ผู้ใหญ่
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

 • • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive disorder)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด (Stress Related Disorders)
  • จิตเวชในโรคทางกาย (Physical Illness Related Psychiatric Disorders)
  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม (Memory Loss / Dementia/ Alzheimer)
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)
  • ภาวะกล้ามเนื้อกระตุกผิดปกติแบบติค (Tics and movement Disorders)
  • โรคไบโพลาร์และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ (Bipolar disorder and Other Mood Disorders)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต (PTSD)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง (Health anxiety or Hypochondriasis)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ (Personality Disorders)
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia) และโรคจิตอื่นๆ
  • สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์และสมองเสื่อมจากโรคอื่นๆ (Dementia in Alzheimer's disease)
  • โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, ADHD)


 • • 
  ความผิดปกติทางอารมณ์
  • อารมณ์เศร้า
  • เก็บตัว แยกตัว
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • กลัวตนเองจะป่วย
  • ปัญหาการกิน
  • ปัญหาการนอน
  • นอนมาก
  • การติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
  • ปัญหาด้านความรัก
  • ปัญหาครอบครัว
  • ปัญหาทางเพศ
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • เจ็บปวดเรื้อรัง
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
  • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • กลัวอ้วน (Anorexia/ Bulimia Nervosa)
  • นอนไม่หลับ
  • ปัญหาผู้สูงอายุ
  • ปัญหาเรื่องการติดพนัน
  • ปัญหาชีวิตคู่
  • ขาดหรือหมดความรู้สึกทางเพศ
  • หลั่งน้ำกามเร็ว
  • อวัยวะเพศไม่ตอบสนอง

 

 


 • • จิตบำบัดรายบุคคล (Individual Psychotherapy)
  • ครอบครัวบำบัด (Family Therapy)
  • การบำบัดการติดสารเสพติด สุรา บุหรี่ (Substance Dependence Treatment)


 • • การตรวจขอใบรับรองบุตรบุญธรรม (Adoption)   
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
เสาร์ 10.00 น. - 16.00 น.  
  *** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]