น.พ. สมบัติ ศาสตร์รุ่งภัค
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
  แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
   
ประวัติการทำงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ดูแลหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์ ( พ.ศ.2543ถึง พ.ศ. 2553 )
  จิตแพทย์ ประจำโรงพยาบาลมนารมย์
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชผู้ใหญ่
จิตเวชในผู้ป่วยทางกาย
จิตเวชผู้สูงอายุ
จิตเวชที่เกี่ยวกับสุราและยาเสพติด 
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรคไบโพลาร์ (Bipolar disorder)
     และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรง
     ในชีวิต (PTSD)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
     (Health anxiety หรือ Hypochondriasis)
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia)และโรคจิตอื่นๆ

  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด

  • จิตเวชในโรคทางกาย

  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม

 • • ความผิดปกติทางอารมณ์
 • • พฤติกรรมก้าวร้าว 

 • • เก็บตัว แยกตัว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • เจ็บปวดเรื้อรัง
  • กลัวตนเองจะป่วย

  • นอนไม่หลับ
  • นอนมาก

  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
  • ปัญหาผู้สูงอายุ

  • การติดสารเสพติด สุรา บุหรี่


 • • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัดรายบุคคล
 • • การบำบัดการติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
 • • การตรวจขอใบรับรองแพทย์เพื่อแปลงเพศ
 • • การตรวจขอใบรับรองบุตรบุญธรรม
 • • การตรววจรับรองความพิการ

 

การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
จันทร์
07.00 น. - 12.00 น.
 
พุธ 07.00 น. - 12.00 น.  
พฤหัสบดี 07.00 น. - 12.00 น.  
อาทิตย์ 07.00 น. - 13.00 น.  
  *** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]