พญ.รินทราย อรุณรัตนพงศ์
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประกาศนียบัตรชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) สาขาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
ประวัติการทำงาน : แพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  จิตแพทย์ โรงพยาบาลมนารมย์
 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชผู้ใหญ่
 
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด
    (Stress Related Disorders)
  • จิตเวชในโรคทางกาย (Physical Illness
     Related Psychiatric Disorders)
  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม
     (Memory Loss / Dementia/ Alzheimer)
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)
  • โรคไบโพลาร์และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ
  (Bipolar disorder and Other Mood Disorders)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต
    (PTSD)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
    (Health anxiety or Hypochondriasis)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
     (Personality Disorders)
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia) และโรคจิตอื่นๆ
  • สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์และสมองเสื่อม
    จากโรคอื่นๆ (Dementia in Alzheimer's
     disease)


 • • ความผิดปกติทางอารมณ์
  • อารมณ์เศร้า
  • เก็บตัว แยกตัว
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • กลัวตนเองจะป่วย
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาการกิน
  • ปัญหาการนอน
  • นอนมาก
  • การติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
  • ปัญหาด้านความรัก
  • ปัญหาครอบครัว
 • • กลัวเบี่ยงเบนทางเพศ
  • พฤติกรรมก้าวร้าว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • เจ็บปวดเรื้อรัง
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
  • ปัญหาบุคลิกภาพ
 • • นอนไม่หลับ
  • ปัญหาผู้สูงอายุ
  • ปัญหาชีวิตคู่

 • • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัดรายบุคคล    
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
จันทร์
09.00 - 18.00 น.
 
พุธ
09.00 - 17.00 น.
 
ศุกร์
09.00 - 17.00 น.
 
เสาร์
09.00 - 12.00 น.
 
*** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]