พญ.รวิวรรณ นิวาตพันธุ์
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์
   
ประวัติการทำงาน :
ประธานหลักสูตรนิสิตปริญญาโท ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ สาขาวิชาสุขภาพจิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Supervise แพทย์ประจำบ้าน เรื่อง Counseling , Psychotherapy และ Group Therapy
วิทยากรสถาบันผู้สูงอายุ : สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชผู้ใหญ่
จิตเวชผู้สูงอายุ    
 
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรคไบโพลาร์ (Bipolar disorder)
     และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรง
     ในชีวิต (PTSD)
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia)และโรคจิตอื่นๆ

  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม


 • • เก็บตัว แยกตัว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • กลัวตนเองจะป่วย

 • • ปัญหาผู้สูงอายุ


 • • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัดรายบุคคล

 • • การให้คำปรึกษาด้วยเทคนิคปรับความคิด
     เปลี่ยนพฤติกรรม (CBT)

 • • การตรวจขอใบรับรองแพทย์เพื่อแปลงเพศ
 • • การตรวจขอใบรับรองบุตรบุญธรรม


 
   
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
พฤหัสบดี
14.00 - 17.00 น.
 
เสาร์
14.00 - 17.00 น.
 
*** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]