พญ. ปรานี ปวีณชนา
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  Certify BECK Institute For Cognitive Behaviour Therapy (CBT) Philadelphia,USA
   
ประวัติการทำงาน : นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันพัฒนาเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารสุข
  อาจารย์แพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลมนารมย์
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรคไบโพลาร์ (Bipolar disorder)
     และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรง
     ในชีวิต (PTSD)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
     (Health anxiety หรือ Hypochondriasis)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia)และโรคจิตอื่นๆ

  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด

  • จิตเวชในโรคทางกาย
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)

  • โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit/
     Hyperactivity Disorder, ADHD)
  • ความบกพร่องในการเรียนรู้
     (Learning disabilities, LD)
  • โรคออทิสติก (Autistic disorder หรือ
     Autism และ Autism spectrum disorder,
     ASD)
  • ความผิดปกติในการพัฒนาการ
  • โรคแอสเพอร์เกอร์(Asperger syndrome)
  • ไม่ยอมพูด (Elective mutism/Selective
     mutism)
  • ภาวะกล้ามเนื้อกระตุกผิดปกติแบบติค (Tics)
  • ถ่ายปัสสาวะรด (Enuresis)
  • ภาวะปัญญาอ่อน (Mental retardation)

 • • ความผิดปกติทางอารมณ์
 • • ความผิดปกติทางอารมณ์
 • • อารมณ์เศร้า
 • • เก็บตัว แยกตัว
 • • คิดมาก คิดเยอะ
 • • กลัวตนเองจะป่วย
 • • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
 • • ปัญหาการกิน
 • • ปัญหาการนอน
 • • นอนมาก
 • • การติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
 • • ปัญหาด้านความรัก
 • • ปัญหาครอบครัว
 • • พัฒนาการล่าช้า
 • • อาการซนเกินไป
 • • ดื้อ บอกแล้วไม่เชื่อฟัง

 • • กลัวเบี่ยงเบนทางเพศ
 • • พฤติกรรมก้าวร้าว
 • • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
 • • เจ็บปวดเรื้อรัง
 • • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
 • • ปัญหาบุคลิกภาพ
 • • กลัวอ้วน (Anorexia/ Bulimia Nervosa)
 • • นอนไม่หลับ

 • • ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร
 • • ปัญหาพัฒนาการด้านการพูด / ไม่พูด /
    พูดไม่ชัด / พูดช้า
 • • อยู่ไม่นิ่ง
 • • ภาวะปัญญาอ่อน
 • • ปัญหาการติดเกมส์ / ติดคอมพิวเตอร์


 • • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัดรายบุคคล

 • • ครอบครัวบำบัด (Family Therapy)
  • การให้คำปรึกษาด้วยเทคนิคปรับความคิด
    เปลี่ยนพฤติกรรม (CBT) • • การตรววจรับรองความพิการ

    
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
อังคาร

09.00 น. - 17.00 น.

 
พุธ

09.00 น. - 17.00 น.

 
พฤหัสบดี

09.00 น. - 17.00 น.

 
ศุกร์

09.00 น. - 17.00 น.

 
เสาร์

09.00 น. - 18.00 น.

 
อาทิตย์

09.00 น. - 18.00 น.

 
*** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]