นพ. ปราโมทย์ สุคนิชย์
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
Fellowship Austin Psychiatric Residence Program, Child Psychiatry
   
ประวัติการทำงาน :
จิตแพทย์ โรงพยาบาลมหาราช
 
อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
จิตแพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลพญาไท 2
 
จิตแพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลสมิติเวช (สุขุมวิท)
 
จิตแพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชผู้ใหญ่
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
จิตเวชในผู้ป่วยทางกาย
 
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)

  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด

  • จิตเวชในโรคทางกาย

  • โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit/
     Hyperactivity Disorder, ADHD)

 • • กลัวตนเองจะป่วย

 • • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
 • • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
 • • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัดรายบุคคล


 


   
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
จันทร์
13.00 - 15.00 น..
 

*** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]