พญ. ปองขวัญ ยิ้มสอาด
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
   
ประวัติการทำงาน : จิตแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ
  จิตแพทย์ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชผู้ใหญ่
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด
    (Stress Related Disorders)
  • จิตเวชในโรคทางกาย (Physical Illness
     Related Psychiatric Disorders)
  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม
    (Memory Loss / Dementia/ Alzheimer)
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)
  • โรคไบโพลาร์และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ
    (Bipolar disorder and Other Mood Disorders)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต
    (PTSD)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
    (Health anxiety or Hypochondriasis)
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia) และโรคจิตอื่นๆ
  สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์และสมองเสื่อม
    จากโรคอื่นๆ (Dementia in Alzheimer's
    disease) • • ความผิดปกติทางอารมณ์
 • • อารมณ์เศร้า
  • เก็บตัว แยกตัว
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • กลัวตนเองจะป่วย
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาการกิน
  • ปัญหาการนอน
  • การติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
  • ปัญหาด้านความรัก
  • พฤติกรรมก้าวร้าว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
  • นอนไม่หลับ
  • ปัญหาผู้สูงอายุ
  • ปัญหาเรื่องการติดพนัน
 • • การบำบัดการติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
     (Substance Dependence Treatment)
 • • การตรวจขอใบรับรองแพทย์เพื่อแปลงเพศ
    ( Assessment for Sex Change Operations)
 • • การตรวจขอใบรับรองบุตรบุญธรรม (Adoption)
 • • การตรววจรับรองความพิการ (Disabilities)


   
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
จันทร์ 16.00 - 19.00 น.  
อาทิตย์ 13.00 - 16.00 น. ออกตรวจ 1,3,5
  *** เพื่อความสะดวกกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ล่วงหน้าทุกครั้ง ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ Email :[email protected]