นพ. พิสาส์น เตชะเกษม
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
อนุมัติบัตร จิตเวชศาสตร์
   
ประวัติการทำงาน :
จิตแพทย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
   มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช
   
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 
จิตเวชผู้ใหญ่
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   

กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด
     (Stress Related Disorders)
  • จิตเวชในโรคทางกาย (Physical Illness
     Related Psychiatric Disorders)
  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม
     (Memory Loss / Demential / Alzheimer)
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)
  • ความบกพร่องในการเรียนรู้
     (Learning disabilities, LD)
  • โรคออทิสติก (Austistic disorder or
    Autism and Autism spectrum disorder,
     ASD)
  • ภาวะกล้ามเนื้อกระตุกผิดปกติแบบติค
     (Tics and movement Disorders)
  • ไม่ยอมพูด (Elective mutism)
  • โรคไบโพลาร์และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ    (Bipolar disorder and Other Mood
      Disorders)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรง
    ในชีวิต (PTSD)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
     (Health anxiety or Hypochondriasis)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
     (Personality Disorders)
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia) และโรคจิตอื่นๆ
  • สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์และสมองเสื่อม
    จากโรคอื่นๆ (Dementia in Alzheimer's
    disease)
  • โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit/Hyperactivity
     Disorder, ADHD)
  • โรคแอสเพอร์เกอร์ (Asperger syndrome)
  • ภาวะปัญญาอ่อน (Mental retardation)
  • ความผิดปกติในการพัฒนาการ
     (Developmental Delay)
  • ถ่ายปัสสาวะรด (Enuresis)

 • • ความผิดปกติทางอารมณ์
  • อารมณ์เศร้า
  • เก็บตัว แยกตัว
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • กลัวตนเองจะป่วย
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาการกิน
  • ปัญหาการนอน
  • นอนมาก
  • การติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
  • ปัญหาด้านความรัก
  • ปัญหาครอบครัว
  • พัฒนาการล่าช้า
  • อาการซนเกินไป
  • ดื้อ บอกแล้วไม่เชื่อฟัง
  • ปัญหาความสัมพันธ์ทางเพศ
  • ปัญหาทางเพศ
  • กลัวเบี่ยงเบนทางเพศ
  • พฤติกรรมก้าวร้าว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • เจ็บปวดเรื้อรัง
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
  • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • กลัวอ้วน (Anorexial / Bulimia Nervosa)
  • นอนไม่หลับ
  • ปัญหาผู้สูงอายุ
  • ปัญหาเรื่องการติดพนัน
  • ปัญหาชีวิตคู่
  • ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร
  • ปัญหาพัฒนาการด้านการพูด / ไม่พูด /
    พูดไม่ชัด / พูดช้า
  • อยู่ไม่นิ่ง
  • ภาวะปัญญาอ่อน
  • ปัญหาการติดเกมส์ / ติดคอมพิวเตอร์
  • ขาดหรือหมดความรู้สึกทางเพศ
  • หลั่งน้ำกามเร็ว
  • อวัยวะเพศไม่ตอบสนอง

 •   • • จิตบำบัดรายบุคคล (Individual Psychotherapy)
  • คู่สมรสบำบัด,คู่บำบัด (Couple or Marital Disorders)
  • ครอบครัวบำบัด (Family Therapy)
 •  

   
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
จันทร์ 13.00 - 19.30 น.  
อังคาร 13.00 - 19.30 น.  
พุธ 08.30 - 15.00 น.  
พฤหัสบดี 08.30 - 15.00 น.  
ศุกร์ 12.00 - 18.30 น. ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2 3 และที่ 4 ของเดือน
  *** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]