พญ. เพียงทิพย์ หังสพฤกษ์
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
 
วุฒิบัตรกุมารแพทย์
 
วุฒิบัตรจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
 
Certificate for Intensive course in child and adolescent psychiatry at St. Louise, Missourri, U.S.A.
 
Certificates in International ethical in research issues
 
วุฒิบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว
   
ประวัติการทำงาน :
อาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
กุมารแพทย์และจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
 
ผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการคุ้มครองสวัสดิการและสังคมเด็กสงขลาและจังหวัดสตูล
   
 
ที่ปรึกษา ชมรมสานฝันปันรัก (ชมรมเด็กพิเศษภาคใต้)
 
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นประจำศูนย์เด็กพิเศษและศูนย์วัยรุ่น
โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์
   
อาจารย์พิเศษภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
อาจารย์พิเศษคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  ผู้ช่วยเลขานุการของศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพเด็กและเยาวชน สถาบัน Brain Forum สถาบันบริษัท รักลูก
 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาและคณะทำงานการสำรวจระบาดวิทยา ปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมของ
เด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต
   
 
ตอบปัญหาสดทางวิทยุในรายการรักลูกแฟมิลี่ 97.0 MHz.
 
ที่ปรึกษารายการ Health Station เกี่ยวกับปัญหาและการแก้ไขพฤติกรรมเด็ก
 
เขียนหนังสือพ็อคเก็ตบุคและตอบปัญหาเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในหนังสือต่างๆ เช่น ใกล้หมอ,
Mother and Child, รักลูก, พ็อกเก็ตบุ๊ค เรื่อง เด็กสมาธิสั้น (สำนักพิมพ์ฟอร์ไชลด์)
   
 
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
คณะกรรมการทำงาน for joint commission international accreditation
ด้าน staff qualification and education
   
  จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ประจำโรงพยาบาลมนารมย์ โรงพยาบาลจิตเวชเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย
  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาของคณะทำงานการสร้างแบบประเมินปัญหาทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น กรมพินิจ
  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะทำงานการสร้างแบบคัดกรองเด็กสมาธิสั้นและเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้บกพร่อง
ในประเทศไทย
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรคไบโพลาร์ (Bipolar disorder)
     และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรง
     ในชีวิต (PTSD)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
     (Health anxiety หรือ Hypochondriasis)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia)และโรคจิตอื่นๆ

  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด

  • จิตเวชในโรคทางกาย

  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม
  • สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์
    (Dementia in Alzheimer's disease)
     และสมองเสื่อมจากโรคอื่นๆ
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)

  • โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit/
     Hyperactivity Disorder, ADHD)
  • ความบกพร่องในการเรียนรู้
     (Learning disabilities, LD)
  • โรคออทิสติก (Autistic disorder หรือ
     Autism และ Autism spectrum disorder,
     ASD)
  • ความผิดปกติในการพัฒนาการ
  • โรคแอสเพอร์เกอร์(Asperger syndrome)
  • ไม่ยอมพูด (Elective mutism)
  • ภาวะกล้ามเนื้อกระตุกผิดปกติแบบติค (Tics)
  • ถ่ายปัสสาวะรด (Enuresis)
  • ภาวะปัญญาอ่อน (Mental retardation)

 • • ความผิดปกติทางอารมณ์
 • • พฤติกรรมก้าวร้าว 

 • • เก็บตัว แยกตัว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • เจ็บปวดเรื้อรัง
  • กลัวตนเองจะป่วย
  • ปัญหาการติดเกมส์ / ติดคอมพิวเตอร์
  • อาการซนเกินไป
  • ดื้อ บอกแล้วไม่เชื่อฟัง
  • อยู่ไม่นิ่ง
  • ปัญหาพัฒนาการด้านการพูด / ไม่พูด /
    พูดไม่ชัด / พูดช้า
  • พัฒนาการล่าช้า

 • • ปัญหาการกิน
  • กลัวอ้วน (Anorexia/ Bulimia Nervosa)

 • • ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร

 • • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์

 • • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัดรายบุคคล
 • • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัด
     ครอบครัวบำบัด
 • • การให้คำปรึกษาด้วยเทคนิคปรับความคิด
     เปลี่ยนพฤติกรรม (CBT)
 • • การตรววจรับรองความพิการ

 


   

การออกตรวจ :

วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
อังคาร
10.00 - 14.00 น.
 
พฤหัสบดี
10.00 - 14.00 น.
 

*** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]