นพ. พิชัย อิฏฐสกุล
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  วุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  Certificate of Postdoctoral research fellowship, Bipolar disorder clinic,
Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Stanford Medical School, Stanford
University, CA, USA
  Visiting ECT fellowship program
Electroconvulsive Therapy Service, Department of Psychiatry,
Western Psychiatric Institute and Clinic,                               
University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburg, PA, USA
  Certificate of Postdoctoral research fellowship, Northwestern University-Schizophrenic Research group
(NU-SRG),
Department of Psychiatry and Behavioral Sciences,
Feinberg School of Medicine, Northwestern University, Chicago, IL, USA
   
ประวัติการทำงาน :
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาล สุรินทร์
  แพทย์ประจำโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
  แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  อาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
   
ผลงานทางวิชาการ : Pichai Ittasakul, Kaja R. Johnson, Shefali Srivastava, Meredith E. Childers, John O. Brooks III, Jennifer C. Hoblyn, Terence A. Ketter. Effectiveness of quetiapine plus lamotrigine maintenance therapy in challenging bipolar disorder patients. Journal of Affective Disorders. 2012;137(1–3):139-45
   
  Wachiraporn Arunothong, Pichai Ittasakul. Psychiatric Computer Interviews: How Precise, Reliable and Accepted Are They? ASEAN Journal of Psychiatry. 2012;13(1): January –June2012
   
  Ittasakul P. Mood disorders. In: Lotrakul M, Sukanich P, eds. Ramathibodi Essential Psychiatry Third Edition. Bangkok: Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Ramathibodi hospital; 2012.
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชผู้ใหญ่
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   

กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรคไบโพลาร์ (Bipolar disorder)
     และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรง
     ในชีวิต (PTSD)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
     (Health anxiety หรือ Hypochondriasis)
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia)และโรคจิตอื่นๆ

  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด

  • จิตเวชในโรคทางกาย

  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders) • • ความผิดปกติทางอารมณ์
 • • พฤติกรรมก้าวร้าว 

 • • เก็บตัว แยกตัว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • เจ็บปวดเรื้อรัง
  • กลัวตนเองจะป่วย

  • นอนไม่หลับ
  • นอนมาก
  • นอนกรน

  • ปัญหาด้านความรัก
  • ปัญหาชีวิตคู่
  • ปัญหาครอบครัว
  • ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร

 • • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
 • • ปัญหาการนอน
  • ปัญหาผู้สูงอายุ
 • • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัดรายบุคคล
 • • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัด คู่สมรส 
  

   
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
พฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น.  
  *** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]