พ.อ. นพ. พิชัย แสงชาญชัย
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
แพทย์ประจำบ้าน จิตเวชศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
  Fellow in Addiction Psychiatry, University of Minnesota, USA
   
ประวัติการทำงาน :
จิตแพทย์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล
 
อาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 
กรรมการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
  คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
  จิตแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชผู้ใหญ่
  จิตเวชศาสตร์การเสพติด
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรคไบโพลาร์ (Bipolar disorder)
     และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรง
     ในชีวิต (PTSD)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • โรคกลัวการเข้าสังคม (Social Phobia)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
     (Health anxiety หรือ Hypochondriasis)
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia)และโรคจิตอื่นๆ

  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด

  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม

  • โรคเกี่ยวกับการนอน

  • จิตเวชในโรคทางกาย
  • เจ็บปวดทางกาย

 • • เก็บตัว แยกตัว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • กลัวตนเองจะป่วย

  • ปัญหาวัยรุ่นทั่วไป

 • • ปัญหาด้านความรัก
  • ปัญหาชีวิตคู่
 • • ปัญหาครอบครัว
 • • นอนไม่หลับ
  • นอนมาก
  • นอนกรน

 • • ปัญหาบุคลิกภาพ
 • • ปัญหาเรื่องการปรับตัวต่างๆ
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
  • ปัญหาการนอน
  • ปัญหาผู้สูงอายุ

  • การติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
 • • การบำบัดการติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
 • • การตรวจประเด็นโรคติดสารเสพติด


 

   
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
ศุกร์
16.30 - 19.30 น.
 
  *** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]