นพ.พลภัทร์ โล่เสถียรกิจ
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
 
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป
   
ประวัติการทำงาน : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตแพทย์ผู้ใหญ่
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive disorder)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด (Stress Related Disorders)
  • จิตเวชในโรคทางกาย (Physical Illness Related Psychiatric Disorders)
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)
  • โรคไบโพลาร์และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ (Bipolar disorder and Other Mood Disorders)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต (PTSD)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง (Health anxiety or Hypochondriasis)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ (Personality Disorders)
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia) และโรคจิตอื่นๆ

 • • ความผิดปกติทางอารมณ์
  • อารมณ์เศร้า
  • เก็บตัว แยกตัว
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • กลัวตนเองจะป่วย
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาการนอน
  • นอนมาก
  • ปัญหาด้านความรัก
  • พฤติกรรมก้าวร้าว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • เจ็บปวดเรื้อรัง
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
  • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • นอนไม่หลับ
  • ปัญหาผู้สูงอายุ
  • ปัญหาชีวิตคู่

 • • จิตบำบัดรายบุคคล
  • การให้คำปรึกษาด้วยเทคนิคปรับความคิด
     เปลี่ยนพฤติกรรม (CBT)

  • คู่สมรสบำบัด,คู่บำบัด (Couple or Marital Disorders)


 

   
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
พฤหัสบดี
17.00-20.00 น.