พญ. ภัทราภรณ์ กินร
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  ศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรแขนง วิชาวิทยาการสารเสพติดและโรคทางจิตเวช
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   
ประวัติการทำงาน : แพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลปทุมธานี
  แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลธัญบุรี และ สถาบันธัญญารักษ์
  แพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น (ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ) สถาบันบำบัดรักษา
  และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สถาบันธัญญารักษ์)
  จิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลมนารมย์
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด
    (Stress Related Disorders)
  • จิตเวชในโรคทางกาย (Physical Illness Related
     Psychiatric Disorders)
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)

  • ความบกพร่องในการเรียนรู้
     (Learning disabilities, LD)
  • โรคออทิสติก (Autistic disorder or Autism
     and Autism spectrum disorder, ASD)
  • ภาวะกล้ามเนื้อกระตุกผิดปกติแบบติค
     (Tics and movement Disorders)
  • ไม่ยอมพูด (Elective mutism)

  • โรคไบโพลาร์และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ
    (Bipolar disorder and Other Mood Disorders)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)

  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต
     (PTSD)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
     (Health anxiety or Hypochondriasis)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
     (Personality Disorders)
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia) และโรคจิตอื่นๆ
  • โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit/Hyperactivity
     Disorder, ADHD)
  • โรคแอสเพอร์เกอร์ (Asperger syndrome)
  • ภาวะปัญญาอ่อน (Mental retardation)
  • ความผิดปกติในการพัฒนาการ
     (Developmental Delay)
  • ถ่ายปัสสาวะรด (Enuresis)

   

   

   

    • • ความผิดปกติทางอารมณ์
 • • อารมณ์เศร้า

 • • เก็บตัว แยกตัว
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • กลัวตนเองจะป่วย
 • • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย

  • ปัญหาการกิน
  • กลัวอ้วน (Anorexia/ Bulimia Nervosa)

  • นอนไม่หลับ
  • นอนมาก
  • นอนกรน
  • อวัยวะเพศไม่ตอบสนอง
  • ขาดหรือหมดความรู้สึกทางเพศ
  • หลั่งน้ำกามเร็ว
  • กลัวเบี่ยงเบนทางเพศ
  • ปัญหาความสัมพันธ์ทางเพศ
  • ปัญหาทางเพศ

  • ปัญหาด้านความรัก
  • ปัญหาชีวิตคู่
  • ปัญหาครอบครัว
  • ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร

 • • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
 • • ปัญหาการนอน

  • การติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
  • ปัญหาเรื่องการติดพนัน

 • • พัฒนาการล่าช้า
  • อาการซนเกินไป
  • ดื้อ บอกแล้วไม่เชื่อฟัง
  • พฤติกรรมก้าวร้าว
  • ปัญหาพัฒนาการด้านการพูด / ไม่พูด /
     พูดไม่ชัด / พูดช้า
  • อยู่ไม่นิ่ง
  • ภาวะปัญญาอ่อน
  • ปัญหาการติดเกมส์ / ติดคอมพิวเตอร์

  • เจ็บปวดเรื้อรัง

 • • ปัญหาผู้สูงอายุ


 • • จิตบำบัดรายบุคคล (Individual Psychotherapy)
 • • การให้คำปรึกษาด้วยเทคนิคปรับความคิด
     เปลี่ยนพฤติกรรม (CBT)

 • • การบำบัดการติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
     (Substance Dependence Treatment)


 • • การตรววจรับรองความพิการ (Disabilities)


 
   
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
เสาร์ 09.00 - 15.00 น.  
  *** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]