พญ.พนิดา รณไพรี
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ รพ.ภูมิพลอดุลเดช
วุฒิบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
   
ประวัติการทำงาน :
แพทย์ใช้ทุน จังหวัดกระบี่
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
กุมารเวชศาสตร์ พัฒนาการและพฤติกรรม
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

 • • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ
     (Obsessive-compulsive disorder)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)
  • ความบกพร่องในการเรียนรู้
     (Learning disabilities, LD)
  • โรคออทิสติก (Autistic disorder or Autism
     and Autism spectrum disorder, ASD)
  • ภาวะกล้ามเนื้อกระตุกผิดปกติแบบติค
     (Tics and movement Disorders)
  • ไม่ยอมพูด (Elective mutism)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
    (Personality Disorders)
  • โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit/Hyperactivity
     Disorder, ADHD)
  • โรคแอสเพอร์เกอร์ (Asperger syndrome)
  • ภาวะปัญญาอ่อน (Mental retardation)
  • ความผิดปกติในการพัฒนาการ
     (Developmental Delay)
  • ถ่ายปัสสาวะรด (Enuresis)


 • • 
  ความผิดปกติทางอารมณ์
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาการกิน
  • ปัญหาการนอน
  • นอนมาก
  • พัฒนาการล่าช้า
  • อาการซนเกินไป
  • ดื้อ บอกแล้วไม่เชื่อฟัง
  • พฤติกรรมก้าวร้าว
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
  • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • กลัวอ้วน (Anorexia/ Bulimia Nervosa)
  • นอนไม่หลับ
  • ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร
  • ปัญหาพัฒนาการด้านการพูด / ไม่พูด
     / พูดไม่ชัด / พูดช้า
  • อยู่ไม่นิ่ง
  • ภาวะปัญญาอ่อน
  • ปัญหาการติดเกมส์ / ติดคอมพิวเตอร์ • • การให้คำปรึกษาด้วยเทคนิคปรับความคิด
    เปลี่ยนพฤติกรรม (CBT)
 • • บำบัดการพูดและภาษา (Speech and Language Therapy)

 • • การตรวจขอใบรับรองบุตรบุญธรรม (Adoption)
  • การตรววจรับรองความพิการ (Disabilities)   
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
พฤหัสบดี 14.00 น. - 18.00 น.  
  *** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]