พญ.อรรัตน์ เชาว์กุลจรัสศิริ
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
   
ประวัติการทำงาน : แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา
  แพทย์ประจำบ้านจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลศิริราช
  จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สาขาจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลศิริราช
  จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)
  • ความบกพร่องในการเรียนรู้
     (Learning disabilities, LD)
  • โรคออทิสติก (Autistic disorder or Autism
     and Autism spectrum disorder, ASD)
  • ไม่ยอมพูด (Elective mutism)
  • โรคไบโพลาร์และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ    (Bipolar disorder and Other Mood
      Disorders)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
     (Personality Disorders)
  • โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit/Hyperactivity
     Disorder, ADHD)
  • โรคแอสเพอร์เกอร์ (Asperger syndrome)
  • ภาวะปัญญาอ่อน (Mental retardation)
  • ความผิดปกติในการพัฒนาการ
    (Developmental Delay)
  • ถ่ายปัสสาวะรด (Enuresis)

 • • ความผิดปกติทางอารมณ์
  • อารมณ์เศร้า
  • เก็บตัว แยกตัว
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
 • • ปัญหาการนอน
  • นอนมาก
  • การติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
  • พัฒนาการล่าช้า
  • อาการซนเกินไป
  • ดื้อ บอกแล้วไม่เชื่อฟัง
  • ปัญหาทางเพศ
  • กลัวเบี่ยงเบนทางเพศ
  • พฤติกรรมก้าวร้าว
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
  • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • นอนไม่หลับ
  • ปัญหาพัฒนาการด้านการพูด / ไม่พูด / พูดไม่ชัด / พูดช้า
  อยู่ไม่นิ่ง
  ภาวะปัญญาอ่อน
  ปัญหาการติดเกมส์ / ติดคอมพิวเตอร์ • • จิตบำบัดรายบุคคล
     (Individual Psychotherapy)
 • • การให้คำปรึกษาด้วยเทคนิคปรับความคิด
     เปลี่ยนพฤติกรรม (Cognitive Behavioral
     Therapy (CBT))


 • • การตรววจรับรองความพิการ
    (Assessment for Disabilities)
    
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
พุธ

16:00 - 20:00 น.

 
*** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]