พญ. นงพงา ลิ้มสุวรรณ
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทาง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
•  สาขาจิตเวชศาสตร์
•  สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
   
ประวัติการทำงาน :
Rose Wood Human Development Center , Texas , USA
Houston Street Human Development Center , Texas , USA
หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีี
 
ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
 
ประธานวิชาการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
 
อนุกรรมการสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
 
อนุกรรมการสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์
 
กรรมการรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพของแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาจารย์แพทย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
จิตแพทย์ โรงพยาบาลมนารมย์
   
รางวัลที่ได้รับ :
จิตแพทย์ดีเด่น สาขาการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแก่วงการจิตเวช
ประจำปี 2541-2542
 
แม่ดี–บุคลากรเด่น คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปี 2546
 
อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2549
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :

จิตเวชผู้ใหญ่  
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
Marrital and Family Therapy

   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรคไบโพลาร์ (Bipolar disorder)
     และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรง
     ในชีวิต (PTSD)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
     (Health anxiety หรือ Hypochondriasis)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia)และโรคจิตอื่นๆ

  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด

  • จิตเวชในโรคทางกาย

  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม
  • สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์
    (Dementia in Alzheimer's disease)
     และสมองเสื่อมจากโรคอื่นๆ
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)

  • โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit/
     Hyperactivity Disorder, ADHD)
  • ความบกพร่องในการเรียนรู้
     (Learning disabilities, LD)
  • โรคออทิสติก (Autistic disorder หรือ
     Autism และ Autism spectrum disorder,
     ASD)
  • ความผิดปกติในการพัฒนาการ
  • โรคแอสเพอร์เกอร์(Asperger syndrome)
  • ไม่ยอมพูด (Elective mutism)
  • ภาวะกล้ามเนื้อกระตุกผิดปกติแบบติค (Tics)
  • ถ่ายปัสสาวะรด (Enuresis)
  • ภาวะปัญญาอ่อน (Mental retardation)

 • • ความผิดปกติทางอารมณ์
 • • พฤติกรรมก้าวร้าว 

 • • เก็บตัว แยกตัว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • เจ็บปวดเรื้อรัง
  • กลัวตนเองจะป่วย
  • ปัญหาการติดเกมส์ / ติดคอมพิวเตอร์
  • อาการซนเกินไป
  • ดื้อ บอกแล้วไม่เชื่อฟัง
  • อยู่ไม่นิ่ง
  • ปัญหาพัฒนาการด้านการพูด / ไม่พูด /
    พูดไม่ชัด / พูดช้า
  • พัฒนาการล่าช้า

 • • ปัญหาการกิน
  • กลัวอ้วน (Anorexia/ Bulimia Nervosa)

  • ปัญหาด้านความรัก
  • ปัญหาชีวิตคู่
  • ปัญหาครอบครัว
  • ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร

 • • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์


 • • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัดรายบุคคล
  • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัด คู่สมรส
  • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัด
     ครอบครัวบำบัด
 • • การให้คำปรึกษาด้วยเทคนิคปรับความคิด
     เปลี่ยนพฤติกรรม (CBT)
 • • การตรววจรับรองความพิการ
 
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
พุธ
14.00 - 19.00 น.
สัปดาห์ที่ 2, 4

*** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]