พญ. นงนุช สัตกรพรพรหม
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดล

   
ประวัติการทำงาน : จิตแพทย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชผู้ใหญ่
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรคไบโพลาร์ (Bipolar disorder)
     และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต
     (PTSD)
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)

  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)

  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
     (Health anxiety หรือ Hypochondriasis)

  • โรคจิตเภท (Schizophrenia)และโรคจิตอื่นๆ

  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด
    (Stress Related Disorders)

  • จิตเวชในโรคทางกาย (Physical Illness
     Related Psychiatric Disorders)
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)

  • สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์และสมองเสื่อม
    จากโรคอื่นๆ (Dementia in Alzheimer's
    disease)

  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ (Personality
     Disorders)

  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม
     (Memory Loss / Dementia/ Alzheimer)


 • • ความผิดปกติทางอารมณ์

 • • อารมณ์เศร้า
 • • เก็บตัว แยกตัว
 • • คิดมาก คิดเยอะ
 • • กลัวตนเองจะป่วย
 • • ปัญหาเรื่องการปรับตัว

 • • ปัญหาการนอน

 • • การติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
  • ปัญหาด้านความรัก
  • ปัญหาครอบครัว

 • • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
 • • เจ็บปวดเรื้อรัง
 • • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
 • • ปัญหาบุคลิกภาพ

• ปัญหาชีวิตคู่


 

 

  


 • • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัดรายบุคคล
  • คู่สมรสบำบัด,คู่บำบัด (Couple or Marital
     Disorders) • • การตรวจขอใบรับรองแพทย์เพื่อแปลงเพศ
    (Assessment for Sex Change Operations)
 • • การตรวจขอใบรับรองบุตรบุญธรรม (Adoption)
 • • การตรววจรับรองความพิการ (Disabilities)


   
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
เสาร์

09.00 น. - 17.00 น.

ทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4ของเดือน
*** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]