ดร.พญ. ณัฎฐิณี จันทรรัตโนทัย
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
ดุษฎีบัณฑิต (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
  แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  แพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
   
ประวัติการทำงาน : จิตแพทย์ที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลรามาธิบดี
  อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  postdoctoral research fellow ที่ University of British Columbia, Vancouver, Canada
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชผู้ใหญ่
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรคไบโพลาร์ (Bipolar disorder)
     และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรง
     ในชีวิต (PTSD)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
     (Health anxiety หรือ Hypochondriasis)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia)และโรคจิตอื่นๆ

  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด

  • จิตเวชในโรคทางกาย
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)

  • ภาวะกล้ามเนื้อกระตุกผิดปกติแบบติค (Tics)

  • สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์และสมองเสื่อม
    จากโรคอื่นๆ (Dementia in Alzheimer's
    disease)

  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม
     (Memory Loss / Dementia/ Alzheimer)

 • • ความผิดปกติทางอารมณ์

 • • อารมณ์เศร้า
 • • เก็บตัว แยกตัว
 • • คิดมาก คิดเยอะ
 • • กลัวตนเองจะป่วย
 • • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
 • • ปัญหาการกิน
 • • ปัญหาการนอน
 • • นอนมาก
 • • การติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
 • • ปัญหาด้านความรัก
 • • ปัญหาครอบครัว


 • • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
 • • เจ็บปวดเรื้อรัง
 • • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
 • • นอนไม่หลับ

 • • ปัญหาชีวิตคู่ • • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัดรายบุคคล

 • • การบำบัดการติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
    (Substance Dependence Treatment)


 • • การตรวจขอใบรับรองแพทย์เพื่อแปลงเพศ
    (Assessment for Sex Change Operations)
  • การตรวจขอใบรับรองบุตรบุญธรรม (Adoption)
 • • การตรววจรับรองความพิการ


   
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
จันทร์

17.00 น. - 20.00 น.

 
อังคาร

17.00 น. - 20.00 น.

 
*** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]