พญ. นพร อัญสกุล
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตวชศาสตร์ทั่วไป สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
Certificate in cognitive behavior therapy , Beck institute , USA
   
ประวัติการทำงาน :
 
2554-2555 แพทย์ประจำโรงพยาบลเบตง
2555-2559 แพทย์ประจำโรงพยาบาลเลิดสิน
2558- ปัจจุบัน แพทย์ประจำโรงพยาบาลสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชผู้ใหญ่
  จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมในโรควิตกกังวลและย้ำคิดย้ำทำ (CBT)
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

 • • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด
    (Stress Related Disorders)
  • จิตเวชในโรคทางกาย (Physical Illness
     Related Psychiatric Disorders)
  • โรคไบโพลาร์และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ (Bipolar disorder and Other Mood Disorders)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต
    (PTSD)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
    (Health anxiety or Hypochondriasis)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
    (Personality Disorders)
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia) และโรคจิตอื่นๆ
  • ภาวะปัญญาอ่อน (Mental retardation)
 • • 
  ความผิดปกติทางอารมณ์
  • อารมณ์เศร้า
  • เก็บตัว แยกตัว
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • กลัวตนเองจะป่วย
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาการกิน
  • ปัญหาการนอน
  • นอนมาก
  • การติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
  • ปัญหาด้านความรัก
  • ปัญหาครอบครัว
 • • พฤติกรรมก้าวร้าว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
 • • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
  • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • กลัวอ้วน (Anorexia/ Bulimia Nervosa)
  • นอนไม่หลับ
 • • ปัญหาชีวิตคู่

 • • การให้คำปรึกษาด้วยเทคนิคปรับความคิด
    เปลี่ยนพฤติกรรม (CBT)


 • • การตรวจขอใบรับรองแพทย์เพื่อแปลงเพศ ( Assessment for Sex Change Operations)


   
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
พุธ 14.00 น. - 17.00 น.  
อาทิตย์ 09.00 น - 12.00 น.  
  *** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected].com