นพ. มนัท สูงประสิทธิ์
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิตโรงพยาบาลรามาธิบดี,มหาวิทยาลัยมหิดล
  MSC in Child and Adolescent Mental Health Institute of Psychiatry, King's College,London,UK
การศึกษาเพิ่มเติมอื่นๆ ได้รับอนุมัติบัตรกุมารเวชศาสตร์ และวุฒิบัตรจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ประวัติการทำงาน : จิตแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
จิตแพทย์ โรงพยาบาลมนารมย์
 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรง
     ในชีวิต (PTSD)

  • โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit/
     Hyperactivity Disorder, ADHD)
  • ความบกพร่องในการเรียนรู้
     (Learning disabilities, LD)
  • โรคออทิสติก (Autistic disorder หรือ
     Autism และ Autism spectrum disorder,
     ASD)
  • โรคแอสเพอร์เกอร์(Asperger syndrome)

 • • กลัวตนเองจะป่วย
  • ปัญหาการติดเกมส์ / ติดคอมพิวเตอร์
  • อาการซนเกินไป
  • ดื้อ บอกแล้วไม่เชื่อฟัง
  • อยู่ไม่นิ่ง

  • ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร

  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาผู้สูงอายุ • • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัดรายบุคคล
  • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัด
     ครอบครัวบำบัด
 • • การตรววจรับรองความพิการ


   
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
อังคาร
17.00 น. - 20.00 น.
ทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน
  *** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]