นพ. ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์
   
ศึกษาเพิ่มเติม :
CBT for depression
   
ประวัติการทำงาน :
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม
จิตแพทย์ โรงพยาบาลเปาโลเมโมเลียน
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชผู้ใหญ่
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรคไบโพลาร์ (Bipolar disorder)
     และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรง
     ในชีวิต (PTSD)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
     (Health anxiety หรือ Hypochondriasis)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia)และโรคจิตอื่นๆ

  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด

  • จิตเวชในโรคทางกาย

  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)

  • โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit/
     Hyperactivity Disorder, ADHD)
  • โรคออทิสติก (Autistic disorder หรือ
     Autism และ Autism spectrum disorder,
     ASD)

 • • ความผิดปกติทางอารมณ์
 • • พฤติกรรมก้าวร้าว 

 • • เก็บตัว แยกตัว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • เจ็บปวดเรื้อรัง
  • กลัวตนเองจะป่วย

  • ปัญหาการกิน

  • นอนไม่หลับ
  • นอนมาก
  • นอนกรน
  • ปัญหาความสัมพันธ์ทางเพศ

  • ปัญหาด้านความรัก
  • ปัญหาชีวิตคู่
  • ปัญหาครอบครัว

 • • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
 • • ปัญหาการนอน
  • ปัญหาผู้สูงอายุ


 • • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัดรายบุคคล
 • • การให้คำปรึกษาด้วยเทคนิคปรับความคิด
    เปลี่ยนพฤติกรรม (CBT)
 • • การตรวจขอใบรับรองแพทย์เพื่อแปลงเพศ

 
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
จันทร์
17.30 - 20.00 น.
พฤหัสบดี
17.30 - 20.00 น.
 
*** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]