นพ. โกวิทย์ นพพร
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
   
ประวัติการทำงาน :
อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
จิตแพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
จิตแพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลสมิติเวช (สุขุมวิท)
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
   
สาขาวิชที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชผู้ใหญ่
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรคไบโพลาร์ (Bipolar disorder)
     และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรง
     ในชีวิต (PTSD)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
     (Health anxiety หรือ Hypochondriasis)
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia)และโรคจิตอื่นๆ

 • • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด

 • • จิตเวชในโรคทางกาย
 • • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม
  • สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์
    (Dementia in Alzheimer's disease)
    และสมองเสื่อมจากโรคอื่นๆ
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders) • • ความผิดปกติทางอารมณ์
  • พฤติกรรมก้าวร้าว

 • • เก็บตัว แยกตัว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • เจ็บปวดเรื้อรัง
  • กลัวตนเองจะป่วย

 • • นอนไม่หลับ
  • นอนมาก
  • นอนกรน

  • ปัญหาด้านความรัก
  • ปัญหาชีวิตคู่
  • ปัญหาครอบครัว
  • ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร

  • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
  • ปัญหาการนอน
  • ปัญหาผู้สูงอายุ
 • • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัดรายบุคคล
  • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัด คู่สมรส

การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
จันทร์
07.00 - 12.00 น.
 
พุธ
07.00 - 12.00 น.
 
เสาร์
08.30 - 10.30 น.
เฉพาะที่นัดหมาย
  *** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]