นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี
       แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
   
ประวัติการทำงาน :
แพทย์เพิ่มพูนทักษะปีที่ 1 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
  แพทย์เพิ่มพูนทักษะปีที่ 2 โรงพยาบาลสิรินธร
   อาจารย์แพทย์สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
   

การฝึกอบรม :

การอบรมวิทยากรเพื่อการอบรมผู้ปกครองถึงวิธีการปรับพฤติกรรมเด็ก จัดโดยสาขาวิชาจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  การฝึกอบรม Best Practice for ADHD
   
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ: Attention-deficit/hyperactivity disorder, Disruptive behavior disorder, Computer game addition, Internet addition, Eating disorders
   
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   

กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรคไบโพลาร์ (Bipolar disorder)
     และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรง
     ในชีวิต (PTSD)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
     (Health anxiety หรือ Hypochondriasis)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia)และโรคจิตอื่นๆ

 • • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด

 • • จิตเวชในโรคทางกาย

 • • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม
  • สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์
     (Dementia in Alzheimer's disease)
     และสมองเสื่อมจากโรคอื่นๆ
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)
 • • โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit/
     Hyperactivity Disorder, ADHD)
  • ความบกพร่องในการเรียนรู้
     (Learning disabilities, LD)
  • โรคออทิสติก (Autistic disorder หรือ
     Autism และ Autism spectrum disorder,
     ASD)
  • ความผิดปกติในการพัฒนาการ
  • โรคแอสเพอร์เกอร์(Asperger syndrome)
  • ไม่ยอมพูด (Elective mutism)
  • ภาวะกล้ามเนื้อกระตุกผิดปกติแบบติค (Tics)
  • ถ่ายปัสสาวะรด (Enuresis)
  • ภาวะปัญญาอ่อน (Mental retardation) • • ความผิดปกติทางอารมณ์
  • พฤติกรรมก้าวร้าว

 • • เก็บตัว แยกตัว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • เจ็บปวดเรื้อรัง
  • กลัวตนเองจะป่วย
  • ปัญหาการติดเกมส์ / ติดคอมพิวเตอร์
  • อาการซนเกินไป
  • ดื้อ บอกแล้วไม่เชื่อฟัง
  • อยู่ไม่นิ่ง
  • ปัญหาพัฒนาการด้านการพูด / ไม่พูด /
    พูดไม่ชัด / พูดช้า
  • พัฒนาการล่าช้า

 • • ปัญหาการกิน
  • กลัวอ้วน (Anorexia/ Bulimia Nervosa)

 • • นอนไม่หลับ
  • นอนมาก
  • นอนกรน

 • • ปัญหาด้านความรัก
  • ปัญหาครอบครัว
  • ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร

 • • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
  • ปัญหาการนอน
  • ปัญหาผู้สูงอายุ
 •   • • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัดรายบุคคล
  • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัด
     ครอบครัวบำบัด
 • • การให้คำปรึกษาด้วยเทคนิคปรับความคิด
     เปลี่ยนพฤติกรรม (CBT)
 • • การบำบัดการติดสารเสพติด สุรา บุหรี่


 • • การตรววจรับรองความพิการ
  
   
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.  

*** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]