พญ.กัณฐิกา ดีคำปา
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
ประวัติการทำงาน : แพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
  แพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
  แพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชผู้ใหญ่
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด
     (Stress Related Disorders)
  • จิตเวชในโรคทางกาย (Physical Illness
     Related Psychiatric Disorders)
  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม
     (Memory Loss / Dementia/ Alzheimer)
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)

  • โรคออทิสติก (Autistic disorder or Autism
     and Autism spectrum disorder, ASD)
  • ภาวะกล้ามเนื้อกระตุกผิดปกติแบบติค
     (Tics and movement Disorders)

  • โรคไบโพลาร์และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ    (Bipolar disorder and Other Mood
      Disorders)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต
     (PTSD)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
     (Health anxiety or Hypochondriasis)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
     (Personality Disorders)
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia) และโรคจิตอื่นๆ
  • สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์และสมองเสื่อม
     จากโรคอื่นๆ (Dementia in Alzheimer's
     disease)
  • โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit/Hyperactivity
     Disorder, ADHD)
  • โรคแอสเพอร์เกอร์ (Asperger syndrome)
  • ภาวะปัญญาอ่อน (Mental retardation)


 • • ความผิดปกติทางอารมณ์
  • อารมณ์เศร้า
  • เก็บตัว แยกตัว
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • กลัวตนเองจะป่วย
  • ปัญหาการกิน
  • ปัญหาการนอน
  • นอนมาก
  • การติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
  • ปัญหาด้านความรัก
  • ปัญหาครอบครัว
  • พฤติกรรมก้าวร้าว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
  • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • กลัวอ้วน (Anorexia/ Bulimia Nervosa)
  • นอนไม่หลับ
  • ปัญหาผู้สูงอายุ
  • ปัญหาเรื่องการติดพนัน
  • ปัญหาชีวิตคู่
  • ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร
  • ปัญหาการติดเกมส์ / ติดคอมพิวเตอร์

 • • จิตบำบัดรายบุคคล
    (Individual Psychotherapy)
 • • การให้คำปรึกษาด้วยเทคนิคปรับความคิด
    เปลี่ยนพฤติกรรม (Cognitive Behavioral
     Therapy (CBT))
 • • การบำบัดการติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
     (Substance Dependence Treatment) • • การตรวจขอใบรับรองแพทย์เพื่อแปลงเพศ
    (Assessment for Sex Change Operation)
  • การตรวจขอใบรับรองบุตรบุญธรรม
     (Assessment for Adoption)
  • การตรววจรับรองความพิการ
     (Assessment for Disabilities)

 

   
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
เสาร์

09:00 - 16:00 น.

 
อาทิตย์ 13:00 - 16:00 น.  
*** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]