นพ. เจษฎา ยิ่งวิวัฒนพงษ์
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
 
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชสาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
   
ประวัติการทำงาน :
จิตแพทย์ โรงพยาบาลแม่น้ำ
  จิตแพทย์ โรงพยาบาลอนันทมหิดล
  จิตแพทย์ โรงพยาบาลเมืองนารายณ์
  จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านสารเสพติด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  อาจารย์แพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  จิตแพทย์ โรงพยาบาลมนารมย์
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชผู้ใหญ่
จิตเวชที่เกี่ยวกับสุราและยาเสพติด   
Marrital and Family Therapy
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรคไบโพลาร์ (Bipolar disorder)
     และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
     (Health anxiety หรือ Hypochondriasis)
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia)และโรคจิตอื่นๆ

  • จิตเวชในโรคทางกาย

  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)

  • โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit/
     Hyperactivity Disorder, ADHD) • • ความผิดปกติทางอารมณ์
  • พฤติกรรมก้าวร้าว

 • • เก็บตัว แยกตัว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • เจ็บปวดเรื้อรัง
  • กลัวตนเองจะป่วย
  • ปัญหาการติดเกมส์ / ติดคอมพิวเตอร์

 •  
 • • ปัญหาชีวิตคู่
  • ปัญหาครอบครัว

 • • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาการนอน

  • การติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
  • ปัญหาเรื่องการติดพนันทุกประเภท
 • • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัดรายบุคคล

 • • การบำบัดการติดสารเสพติด สุรา บุหรี่    
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
อังคาร
17.30 - 20.00 น.
 
พฤหัสบดี
17.30 - 20.00 น.
 
  *** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]