นพ. อิศรา รักษ์กุล
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 
Fellowship Diaster Psychiatry Uniformed Services University
   
ประวัติการทำงาน :
Intern โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ
 
จิตแพทย์ โรงพยาบาลสุรนารี
 
จิตแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกฏเกล้า
 
จิตแพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลพญาไท 2
จิตแพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลวิภาวดี
จิตแพทย์ โรงพยาบาลมนารมย์
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชผู้ใหญ่
จิตเวชที่เกี่ยวกับสุราและยาเสพติด
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรคไบโพลาร์ (Bipolar disorder)
     และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรง
     ในชีวิต (PTSD)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia)และโรคจิตอื่นๆ

  • จิตเวชในโรคทางกาย

  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม

 • • คิดมาก คิดเยอะ
  • กลัวตนเองจะป่วย
 • • ปัญหาการนอน
  • ปัญหาผู้สูงอายุ

  • การติดสารเสพติด สุรา บุหรี่

 • • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัดรายบุคคล

 • • การบำบัดการติดสารเสพติด สุรา บุหรี่

 • • การตรวจขอใบรับรองแพทย์เพื่อแปลงเพศ
 • • การตรวจขอใบรับรองบุตรบุญธรรม
 • • การตรววจรับรองความพิการ

    
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
เสาร์
09.00 - 12.00 น.
 
  *** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]