นพ.กฤษณ์ ศรีธิหล้า
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
ประวัติการทำงาน :
แพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชผู้ใหญ่  
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรคไบโพลาร์ (Bipolar disorder)
     และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรง
     ในชีวิต (PTSD)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
     (Health anxiety หรือ Hypochondriasis)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia)และโรคจิตอื่นๆ

  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด

  • จิตเวชในโรคทางกาย

  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)

  • โรคสมาธิสั้น (AttentionDeficit
     /Hyperactivity Disorder, ADHD)
     ในวัยรุ่นและผู้ใหญ่
  • โรคแอสเพอร์เกอร์(Asperger syndrome)    ในวัยรุ่นและผู้ใหญ่


 • • เก็บตัว แยกตัว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • เจ็บปวดเรื้อรัง
  • กลัวตนเองจะป่วย

 • • ปัญหาการกิน

  • นอนไม่หลับ
  • นอนมาก

 • • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
  • ปัญหาการนอน
  • ปัญหาผู้สูงอายุ

 • • การติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
  • ปัญหาเรื่องการติดการพนันทุกประเภท • • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัดรายบุคคล
 • • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัด คู่สมรส • • การตรวจขอใบรับรองบุตรบุญธรรม
 • • การตรวจขอใบรับรองแพทย์เพื่อแปลงเพศ

 

การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
เสาร์ 08.00 - 12.00 น.  
  *** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]