พญ.ชนม์นิภา บุตรวงษ์
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  วุฒิบัตรสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
ประวัติการทำงาน : แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  แพทย์ประจำบ้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  แพทย์จิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • ความบกพร่องในการเรียนรู้
     (Learning disabilities, LD)
  • โรคออทิสติก (Autistic disorder or Autism
     and Autism spectrum disorder, ASD)
  • ภาวะกล้ามเนื้อกระตุกผิดปกติแบบติค
     (Tics and movement Disorders)
  • ไม่ยอมพูด (Elective mutism)
  • โรคไบโพลาร์และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ    (Bipolar disorder and Other Mood
     Disorders)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit/Hyperactivity
     Disorder, ADHD)
  • โรคแอสเพอร์เกอร์ (Asperger syndrome)
  • ภาวะปัญญาอ่อน (Mental retardation)
  • ความผิดปกติในการพัฒนาการ
     (Developmental Delay)
  • ถ่ายปัสสาวะรด (Enuresis)


 • • ความผิดปกติทางอารมณ์
 • • อารมณ์เศร้า
  • เก็บตัว แยกตัว
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • การติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
  • พัฒนาการล่าช้า
  • อาการซนเกินไป
  • ดื้อ บอกแล้วไม่เชื่อฟัง
  • พฤติกรรมก้าวร้าว
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
  • ปัญหาพัฒนาการด้านการพูด / ไม่พูด /
     พูดไม่ชัด / พูดช้า
  • อยู่ไม่นิ่ง
  • ภาวะปัญญาอ่อน
  • ปัญหาการติดเกมส์ / ติดคอมพิวเตอร์
 •  


 • • จิตบำบัดรายบุคคล
    (Individual Psychotherapy)
 • • ครอบครัวบำบัด (Family Therapy)
 • • การให้คำปรึกษาด้วยเทคนิคปรับความคิด
    เปลี่ยนพฤติกรรม (Cognitive Behavioral
     Therapy (CBT)) 

   
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
เสาร์

09:00 - 16:00 น.

ไม่รับเคสต่างขาติ
*** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]