ผศ.นพ. ชาตรี วิฑูรชาติ
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น มหาวิทยาลัยมหิดล
  Clinical Fellow in Child and Adolescent Psychiatry, Royal Free Hospital,London,UK
  Clinical Fellow in Child and Adolescent Psychiatry, Southampton General Hospital,UK
   
ประวัติการทำงาน :
หัวหน้าฝ่ายผู้ป่วยนอก รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาจิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาตร์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
หัวหน้าสาขาวิชาจิตเวชศาตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  อนุกรรมสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
  ราชวิทยาลัยจิตแพทย์
   
  อาจารย์แพทย์ ภาควิชากุมารเวชศาตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลมนารมย์
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น จิตบำบัด ครอบครัวบำบัด
  ปัญหาอารมณ์ และ พฤติกรรมในเด็ก
  ปัญหาการเลี้ยงดูเด็ก (Child rearing problems)
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรคไบโพลาร์ (Bipolar disorder)
     และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรง
     ในชีวิต (PTSD)
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia)และโรคจิตอื่นๆ

  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด

  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)

  • โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit/
     Hyperactivity Disorder, ADHD)

 • • กลัวตนเองจะป่วย
 • • อาการซนเกินไป
 • • ดื้อ บอกแล้วไม่เชื่อฟัง
 • • อยู่ไม่นิ่ง

 •  นอนไม่หลับ
   นอนมาก
   นอนกรน
 •  
   ปัญหาเรื่องการปรับตัว
   ปัญหาในการจัดการอารมณ์
   ปัญหาการนอน


 • • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัดรายบุคคล
 • • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัด
     ครอบครัวบำบัด • • การตรวจขอใบรับรองบุตรบุญธรรม
 • • การตรววจรับรองความพิการ
 การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
อาทิตย์
09.00 น. - 17.00 น.
สัปดาห์ที่ 2และ 4
  *** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]