พญ. จันทิมา องค์โฆษิต ไกรฤกษ์
 
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
  General Certificate of Education ( Cambridge University )
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Residency training in Psychiatry and Neurology, Department of Psychiatry, University of Illinois,
Chicago, Illinois, U.S.A.
 
Diplomate, American Board of Psychiatry and Neurology
   
รางวัลที่ได้รับ :
 
 
เหรียญรางวัลการเรียนดีเด่น หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  
 
รางวัลแพทย์ประจำบ้านดีเด่นในสหรัฐอเมริกา The National Psychiatric Endowment Fund Award 1976
สมาชิกแพทยสภา
สมาชิกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาชิก American Psychiatric Association
   
ประวัติการทำงาน :
 
 
Assistant Professor of Psychiatry, University of Illinois , Chicago , Illinois , U.S.A
 
Associate Director of Affective Disorders Clinic, University of Illinois , Chicago , Illinois , U.S.A.
 
Chief of In-patient and Research Unit, Westside Veteran Administration Hospital , Chicago , Illinois , U.S.A.
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์พิเศษภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์พิเศษ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  
ประธานกรรมการโรงพยาบาลมนารมย์ และบริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชศาสตร์  
   
ภาษา :
ไทย อังกฤษ
   
การออกตรวจ :
เฉพาะที่มีนัดเท่านั้น