พญ.เบญจพร ตันตสูติ
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :

แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและ
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล

  ประกาศนียบัตร อายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
 

วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน :  
  คอลัมน์นิสต์นิตยสาร Mother and Care (คอลัมน์ Preteens Life)
 

แอดมิน Facebook page เข็นเด็กขึ้นภูเขา ในนาม “หมอมินบานเย็น”

 

หัวหน้ากลุ่มงานสุขจิตวิทยาและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจิตเวช
สงขลา ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

 

แพทย์ประจำบ้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

อาจารย์ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์ เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรคไบโพลาร์ (Bipolar disorder)
     และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรง
     ในชีวิต (PTSD)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
     (Health anxiety หรือ Hypochondriasis)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia)และโรคจิตอื่นๆ

  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด

  • โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit/
     Hyperactivity Disorder, ADHD)
  • ความบกพร่องในการเรียนรู้
     (Learning disabilities, LD)
  • โรคออทิสติก (Autistic disorder หรือ
     Autism และ Autism spectrum disorder,
     ASD)
  • ความผิดปกติในการพัฒนาการ
  • โรคแอสเพอร์เกอร์(Asperger syndrome)
  • ไม่ยอมพูด (Elective mutism)
  • ภาวะกล้ามเนื้อกระตุกผิดปกติแบบติค (Tics)
  • ถ่ายปัสสาวะรด (Enuresis)
  • ภาวะปัญญาอ่อน (Mental retardation)
  • กลัวตนเองจะป่วย

 • • ความผิดปกติทางอารมณ์
 • • พฤติกรรมก้าวร้าว 

 • • เก็บตัว แยกตัว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • ปัญหาการติดเกมส์ / ติดคอมพิวเตอร์
  • อาการซนเกินไป
  • ดื้อ บอกแล้วไม่เชื่อฟัง
  • อยู่ไม่นิ่ง
  • ปัญหาพัฒนาการด้านการพูด / ไม่พูด /
    พูดไม่ชัด / พูดช้า
  • พัฒนาการล่าช้า
 • • ภาวะปัญญาอ่อน

  • ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร

 • • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
 • • ปัญหาการนอน

  • การติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
 • • ปัญหาเรื่องการติดพนันทุกประเภท

• ปัญหาการเรียนทุกชนิด/ไม่ยอมไปโรงเรียน

 
   
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
ศุกร์

12.00 น. - 16.00 น.

 
เสาร์

08.30 น. - 16.00 น.

 
*** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]