อัจฉรา บุนนาค
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาสังคมวิทยา
  มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา (University of Chicago) ด้านสังคมวิทยา บริหารธุรกิจ
  การบริหารงานสังคมสงเคราะห์ด้านคลินิก
   
ประวัติการทำงาน :  
  ผู้อำนวยการบริหารด้านการเงิน (University of Chicago)
  นักสังคมสงเคราะห์คลินิกจิตบำบัด (University of Chicago Hospitals, Geriatric Clinic)
  นักสังคมสงเคราะห์คลินิกการแพทย์ (Fresenius Medical Services of North America,
  Affliated Dialysis Center)
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตบำบัดผู้สูงวัย
จิตบำบัดรายบุคคลและครอบครัว
   
ภาษา : ไทย อังกฤษ