ดร.อภันตรี สาขากร
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
 
พ.ศ. 2552 Doctor of Psychology in Clinical Psychology Alliant International University - California School of Professional Psychology, USA
พ.ศ. 2547 Master of Arts in Counseling Psychology with an Emphasis in Marriage and Family Therapy, University of San Francisco,USA
พ.ศ. 2544 Master of Education in Health Education,Kent State University, USA
   
ประกาศนียบัตร :

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขา จิตวิทยาคลินิก ออกโดย กองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย

   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
การให้คำปรึกษาและบำบัดแบบจิตวิเคราะห์ (Psychodynamic Therapy)
การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก
   
ภาษา : ไทย อังกฤษ