นพ.อลงกรณ์ เถกิงศักดากุล
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
       แพทย์ประจำบ้าน จิตเวชศาสตร์ สาขจิตเวชทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี
   
ประวัติการทำงาน :
จิตแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
   จิตแพทย์ โรงพยาบาลมนารมย์
   
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชผู้ใหญ่
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   

กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรคไบโพลาร์ (Bipolar disorder)
     และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแร
     ในชีวิต (PTSD)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
     (Health anxiety หรือ Hypochondriasis)
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia)และโรคจิตอื่นๆ

 • • จิตเวชในโรคทางกาย

 • • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม

  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)
 • • โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit/
     Hyperactivity Disorder, ADHD)

 • • เก็บตัว แยกตัว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • กลัวตนเองจะป่วย

 • • ปัญหาด้านความรัก
  • ปัญหาชีวิตคู่
  • ปัญหาครอบครัว

 • • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
  • ปัญหาการนอน

 •  
 • • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัดรายบุคคล
  • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัด คู่สมรส
  • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัด
     ครอบครัวบำบัด • • การตรววจขอใบรับรองแพทย์เพื่อแปลงเพศ
  • การตรววจขอใบรับรองบุตรบุญธรรม
  • การตรววจรับรองความพิการ
   
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
อังคาร 17.00 - 20.00 น.  
อาทิตย์ 13.00 - 16.00 น.  
  *** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]